top of page
t Shelterke_Gekend.png

Gekend

Een (t)huisgevoel 

 • Om dit ‘leren van elkaar’ bij de kinderen te stimuleren en ondertussen toch het eigen tempo te kunnen respecteren wordt er gewerkt met verticale leefgroepen.

 • De vaste begeleider krijgt dankzij de verticale aanpak langer de kans om het kind goed te leren kennen, aan te voelen wat het nodig heeft en de impulsen aan te reiken om het kind te doen groeien op lichamelijk (vb. motoriek en zindelijkheid) en emotioneel vlak.

 • Door het gebruik van verticale groepen wordt ook de huiselijke situatie van samenleven met broers of zussen het meest benaderd. 

Regelmatige communicatie 

 • We praten graag met jullie over de behoefte en eigenheid van het kind en’t Shelterke respecteert hierin de opvoeding en de taal van het gezin.

 • Observeren doen we aan de hand van een gepimpte versie van meetinstrument ZiKo ontwikkeld door Kind en Gezin. 

 • We zijn gezegend met een heleboel vrijwilligers die ook tijd kunnen maken om in gesprek te gaan wanneer er noden zijn.

Elk kind is uniek 

 • Elk kind start dus pas met een bepaalde stap in het proces als hij/zij daar volgens begeleiders en ouders klaar voor is en niet omdat het een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

 • Met gekende ritmes en vaste rituelen bieden we overdag een duidelijk kader waarin verder kan geëxperimenteerd en ontdekt worden, maar een baby volgt het eigen ritme.

 • Het proces en plezier in de ontwikkeling zijn hierbij belangrijker dan het doel.

 • De begeleiders houden hun oren en ogen open, bewaken de sociaal-emotionele ontwikkeling, plegen overleg, sturen respectvol, consequent en vanuit liefde bij waar nodig, maar geven ook consequent grenzen aan, verwijzen door of grijpen in waar nodig. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden van het kind en de begeleiders. 

 • Aangezien elk kind uniek is, houden we hier ook rekening mee bij de maaltijden.

Ontdek onze andere principes

bottom of page