top of page

Ontdek onze unieke aanpak

t Shelterke_Missie.png

Onze missie

Kinderdagverblijf ‘t Shelterke is een onderdeel van vzw De Shelter in en voor de regio Aarschot.
Onze werking  vertrekt steeds vanuit deze christelijke basis.
Het is een plek waar elk kind, ongeacht geloof of afkomst, waardering en aanvaarding krijgt vanuit een positieve en groeigerichte benadering. 
‘t Shelterke wil ook oog hebben voor noden en een partner zijn in sociaal netwerk  om win-win te creëren voor zowel kinderen, ouders en werknemers en geeft dit vorm vanuit  verbondenheid met plaatselijke organisaties.

t Shelterke_Visie.png

Onze visie

In ‘t Shelterke willen we ruimte geven aan het ritme van de individuele ontwikkeling van het kind tussen 0 en 3 jaar binnen de mogelijkheden en context van de groep. 
Met een groeigerichte aanpak werken we aan een vlotte overstap naar het kleuteronderwijs. 
In ons aanbod, de ruimtes en omgeving staat onze liefde voor de ander en de natuur centraal.
We bieden vorming aan die steeds vertrekt vanuit een nood of samenwerking met onze betrokkenen. 

 

In ’t Shelterke zien we elk kind, elke ouder en elke begeleider als geliefd, gevormd, gekend en geroepen. Elke handeling en elke observatie gebeurt bewust en intentioneel vanuit deze principes. 

t Shelterke_Geliefd.png

GELIEFD

Dat is onze eerste en diepste identiteit: we zijn geliefd door God. Elk kind, ongeacht afkomst en religie, is uniek en heeft recht op waardering, aanvaarding en een positieve benadering. Dit is de basis van hoe wij naar onze medemens en de natuur kijken en daarmee omgaan. 

t Shelterke_Gevormd.png

GEVORMD

Geen enkel mens is meer waard dan de ander. We zijn allemaal uniek, van grote waarde, met bijzonder veel ontwikkelingsperspectief. We geloven dan ook dat elk kind naar eigen vermogen kan groeien en ontwikkelen op motorisch, zintuiglijk, verstandelijk, communicatief, sociaal-emotioneel vlak als we een stimulerende, veilige maar ook diverse omgeving creëren. We volgen systematisch de vernieuwingen op in kind pedagogiek en onderzoeken welke we kunnen implementeren om onze werking te verrijken. 

t Shelterke_Gekend.png

GEKEND

We zijn allemaal als sociale wezen gevormd en zullen ons plekje in de wereld omringd door zorgers moeten leren kennen. Dat betekent dat de begeleiders het kind echt willen leren kennen, dat er door kind, begeleiders en ouder kan geleerd worden van elkaar en vanuit relatie met elkaar. Om dit vorm te geven zullen we onze begeleiders helpen professionaliseren via interne en externe opleidingen.

t Shelterke_Geroepen.png

GEROEPEN

Van in het prille begin zit een kind boordevol talenten en vaardigheden die kunnen worden ingezet in verbondenheid met zichzelf, anderen en de wereld. Vanuit een hart voor kinderen helpen de begeleiders de kinderen en ouders op weg in deze zoektocht. Elke ontwikkelingsstap of groei wordt gevierd en gedeeld op een creatieve manier. Het zichtbaar maken van de ontwikkeling, talenten en groei is een vast onderdeel van onze werking.

Geliefd
Gevormd
Gekend
Geroepen
bottom of page