top of page
t Shelterke_Geroepen.png

Geroepen

Een boel gevoel en af en toe een regeltje

 • We bieden ruime ontwikkelingskansen op individueel tempo en aanleg van het kind met een klemtoon op taligheid, creativiteit, beleven en buitenspel.

 • We dragen ons steentje bij aan de bouw van een positief zelfbeeld door de talenten te benoemen en de kinderen te prijzen en het geven van inzicht in de eigen gevoelens.

 • Hier kiezen we bewust voor het vermijden van negatieve taal, stemverheffing of straffen en spreken we enkel positieve woorden en groeikansen uit.

 • Alle betrokkenen (ouders, kinderen en het team) werken vanuit het principe van geduld en de context van het kind.

 • Kinderen en personeel worden steeds aangemoedigd en krijgen nieuwe kansen.

Oog voor nood 

 • Een nood in het gezin? Als antwoord op die noden wordt er in samenwerking met vzw De Shelter in vorming voorzien en gaan we samen met de betrokkenen op zoek naar hulp in de bestaande netwerken. Vzw De Shelter zet ook bewust in op het uitbouwen van deze netwerken in de omgeving.

 • In de ingang van het kinderdagverblijf zal er ook een weggeefkast staan.

Verbinden en botsen

 • Relaties aangaan op eigen tempo moedigen we actief aan.

 • De kinderbegeleiders letten er bewust op dat niet steeds hetzelfde kind het onderspit delft, ze leren dat kind ‘nee’ zeggen en helpen actief mee in het hebben van respect voor elkaar. De  kinderbegeleiders en ouders leven dit ook voor in de omgang met elkaar. 
   

Ontdek onze andere principes

bottom of page