t Shelterke_Praktisch.png

Praktische info

Aanvraagprocedure

Stap 1

Meld je aan bij het lokaal loket kinderopvang Aarschot

Stap 2

Daarna kan je ons via mail contacteren en bekijken we samen voor welke prijszetting jullie in aanmerking komen.

Dagverloop

In principe volgen wij het ritme van het kind. Kindjes die klaar zijn voor wat meer structuur in de dag, volgen ons vast dagschema.

Sluitingsdagen in 2022

Enkele dagen per jaar zijn onze deuren gesloten. Noteer dit overzicht hieronder alvast in je agenda.

Wettelijke feestdagen en brugdagen

Zaterdag  1 januari

Zondag 17 april

Maandag 18 april

Zondag 1 mei

Donderdag 26 mei

Vrijdag 27 mei

Zondag 5 juni

Maandag 6 juni

Donderdag 21 juli

Maandag 15 augustus

Maandag 31 oktober

Dinsdag 1 november

Vrijdag 11 november

Zondag 25 december

Nieuwjaar

Pasen 

paasmaandag

feest van de arbeid

Hemelvaart

brugdag Hemelvaart

Pinksteren

pinkstermaandag

Nationale feestdag

OLV-Hemelvaart

Brugdag Allerheiligen

Allerheiligen

Wapenstilstand

Kerstmis

Collectieve vakanties kinderopvang

Herfstverlof:

maandag 31 oktober tot en met woensdag 2 november

 

Studiedag personeel:

maandag 10 oktober 

 

Kerstverlof:

maandag 26 december tot en met maandag 2 januari 2023

Prijszetting

In ’t Shelterke werken we met IKT*-mix van 25 vergunde plaatsen. D.w.z. dat we qua prijsbepaling twee sporen volgen. 

Enerzijds zijn er 13 plaatsen met een vrije prijszetting bepaald door de opvang zelf. De prijzen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Anderzijds zijn er 12 gesubsidieerde plaatsen op basis van het inkomen. Dat bedrag wordt bepaald door de overheid. Afhankelijk van de voorrangsregelingen van kwetsbare groepen en beschikbare plaatsen bekijkt de organisator met jou welk spoor er kan bewandeld worden.

Een halve dag is bij ons maximaal 5 uren en wordt gefactureerd aan 60%. Een volledige dag kan variëren tussen 0 en 10.59 uren waarbij we sterk adviseren om niet langer dan 9 uren opvang te kiezen voor je kind.

*Inkomenstarief