top of page
t Shelterke_Geliefd.png

Geliefd

Inzetten op een goede band door continuïteit

 • Verticale werking: net zoals in een gewoon gezin zitten bij ons alle leeftijden samen en moet er dus niet van groep veranderd worden. Dus geen wenverdriet, maar 2,5 jaar lang dezelfde begeleiders.

 • De aanvangsgesprekken , kennismaking met de begeleiders en overlegmomenten met de ouders zijn een vast onderdeel van het traject.

 • Moeilijke momenten? Samen met jou zoeken we naar oplossingen!

 • Er zijn in de opvang 25 kinderen aanwezig die worden onderverdeeld in 2 groepen (18 + 7) op basis van de zorgnoden. De kinderen onder 12 maanden blijven wel telkens in dezelfde groep en ruimte.

 • Per 8 kinderen is er 1 kinderbegeleider aanwezig, maar de organisator zet naast deze begeleiders ook bekwame vrijwilligers en een spelcoach in om de draagkracht van het personeel en de persoonlijke zorg van het kind te bewaken. Op deze manier is de toezicht en permanente begeleiding hoger dan het wettelijke minimum.

 • We streven naar ‘vaste’ werknemers, maar bij onvoorziene afwezigheden zullen we soms ook creatief moeten omgaan met afwezigheden.
   

Zachte overgangs -en wenmomenten 

 •  Op het tempo van het kind en vanuit een grondige observatie kan stap voor stap een zachte overgang van thuis naar onze huiselijke omgeving plaatsvinden.

 • Wennen aan een nieuwe leefgroep is niet nodig bij ons aangezien we kiezen voor een verticale werking. Wanneer we de groep wel opsplitsen doen we dat eerder op basis van noden dan op basis van leeftijd. Vb Ontprikkeling, extra taalstimulatie, ergotherapeutische handelingen, proeven van de kleuterklas...

 • Alle kindjes kennen alle begeleiders omdat we een kleinschalige werking hebben.

 • Doorheen de jaren die volgen zal er regelmatig kunnen geproefd worden van de werking van een kleuterklas door de samenwerking met de vrije basisschool De Springplank in Aarschot.  Hierdoor bieden we de kans om ook dit overgangsproces zacht te laten verlopen.

Ontdek onze andere principes

bottom of page